Màster universitari en Enginyeria Informàtica

Fitxa de la titulació

Nom

Màster universitari en Enginyeria Informàtica

Crèdits ECTS

90 ECTS

Any d'inici

2011-12

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Anglès

Places

20

Coordinació

Francesc Sebé Feixas eps.coordmeinf@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Recursos i serveis
Recursos i serveis
Recursos i serveis
Qualitat
Qualitat
Qualitat
Noies i TIC
Noies i TIC
Noies i TIC
Borsa de Treball UdL
Borsa de Treball UdL
Borsa de Treball UdL
Consell Estudiantat
Consell Estudiantat
Consell Estudiantat
Formació Dual
Formació Dual
Formació Dual

Presentació del màster

El Màster en Enginyeria Informàtica és un màster professionalitzador que proporciona als nostres estudiants les competències i habilitats per exercir la professió d'Enginyer Informàtic.

El Màster en Enginyeria Informàtica us apropa de forma totalment pràctica a les metodologies i tecnologies més innovadores en els diferents àmbits de la informàtica, al mateix temps que us prepararà per integrar-vos en grans projectes informàtics així com dirigir-los, coordinar-los i planificar-los. Així mateix, els complements formatius del Màster proporcionen als nostres estudiants fonaments científics i tecnològics sòlids que els capaciten per al desenvolupament d'activitats d'R+D+i.

La modalitat d'impartició dels estudis del Màster en Enginyeria Informàtica és presencial, tot i així, un disseny dels horaris i activitats formatives orientat als estudiants que no poden assistir regularment a les classes juntament amb una atenció personalitzada us faciliten el seguiment de les classes i del vostre propi procés d'aprenentatge, fent possible compaginar els vostres estudis amb altres activitats en el món laboral.

Tot això, ho farem amb un equip de professors motivats per ajudar-vos en el procés d'aprenentatge; amb un pla d'estudis que posa l'accent en aspectes pràctics i innovadors, i que us ofereix l'oportunitat de treballar durant uns mesos en una empresa informàtica.

Per què has d'estudiar aquest màster a l'EPS?

El Màster en Enginyeria Informàtica té com a finalitat principal que els seus estudiants adquireixin una formació avançada, de caràcter multidisciplinari, orientada a la formació de professionals capaços de gestionar i desenvolupar de forma eficaç i eficient nous projectes d'alt nivell tecnologic en el camp de les TIC.

En aquest Màster s’hi accedeix després d’haver cursat els estudis de grau o qualsevol títol universitari oficial.

El Màster en Enginyeria Informàtica té una durada de 90 crèdits (3 quadrimestres) i està especialment dissenyat per satisfer la gran demana que les empreses tan locals com internacionals tenen actualment en el sector TIC.

El context socioecònomic dels darrers anys i la globalització dels mercats ha obligat a les empreses tecnològiques a ser més competitives, innovadores i obrir-se a nous mercats internacionals que els ha permés créixer i enfortir-se, en un context socioeconòmic més que desfavorable. En aquest context les empreses del sector TIC requereixen de professionals especialitzats capaços de liderar projectes innovadors, i de gestionar eficaç i eficientment els recursos i infraestructures necessaris per dur a terme els projectes encomanats.

L'objectiu principal del Màster en Enginyaria Informàtica de la UdL és dotar als nostres estudiants d'aquests coneximents especialitzats i donar sortida a les necessitats professionals de les empreses tan locals com internacionals amb les quals l'Escola Politècncia Superior hi treballa amb estreta col·laboració tan en l'elaboració dels plans d'estudis com en la formació dels futurs professionals.

El professorat que imparteix les classes està format majoritariament per professorat Doctor pertanyent a grups de recerca consolidats i de prestigi, que proporcionen una base sòlida per afrontar uns estudis innovadors i de qualitat. La resta del professorat de la titulació són professionals provinents d'empreses del sector TIC que proporcionen als nostres alumnes expertesa i coneixements provinents del món laboral. L'aposta de l'Escola Politècnica Superior és dur a terme una formació proactiva, situant a l'alumne en el centre del procés d'aprenentatge, utilitzant avaluació continuada, metodologies pedagògiques actives i una orientació professionalitzadora (amb pràctiques obligatòries d'empresa), alhora que s'inicia l'alumnat en la recerca i/o innovació (a través del treball en grups de recerca) i en la gestió de projectes i infraestructures tecnològiques.

Vine a l'Escola Politècnica Superior a estudiar una titulació actual, imprescindible per assolir els reptes de la societat del segle XXI i amb una altíssima demanda laboral:

 • Perquè la Universitat de Lleida té una àmplia experiència docent en aquesta oferta docent. En el curs 2020-21 l'EPS celebra els 30 anys dels estudis d'Informàtica.
 • Perquè per facilitar la internacionalització docent i laboral del nostre alumnat, el 100% de la docència del màster en Enginyeria Informàtica s'oferiex en anglès.
 • Perquè l'EPS gaudeix d'un alt nivell d'internacionalització. Els alumnes del Màster en Enginyeria Informàtica poden gaudir d'una àmplia oferta de mobilitat internacional i d'una doble titulació internacional amb l'ITB d'Indonèsia.
 • Perquè l'Escola Politècnica Superior ofereix el Màster en Enginyeria Informàtica en Modalitat de Formació Dual, essent pionera a tot l'estat en aquesta modalitat

Sortides professionals

El màster d’Enginyeria Informàtica està orientat a la formació de professionals altament qualificats, capaços de planificar, elaborar, dirigir, coordinar i gestionar projectes, productes, processos i instal·lacions en tots els àmbits de la enginyeria informàtica. 

Els titulats en Enginyeria Informàtica de l'Escola Politècnica Superior, segons dades de la darrera enquesta publicada sobre inserció laboral a Catalunya de l'AQU, Informe laboral 2023 aconsegueixen una INSERCIÓ LABORAL del 100%

Els titulats del Màster en Enginyeria Informàtica de l'Escola Politècnica Superior podran desenvolupar, entre altres, els rols professionals següents:

 • Director TIC, tant relacionats amb programari com amb maquinari, incloent-hi la gestió d'equips de persones, de recursos i de relacions amb els clients, liderant projectes, equips i organitzacions del sector TIC dins de l'empresa.
 • Enginyer de programari, gestionant el procés de desenvolupament d'aplicacions per garantir la qualitat, la usabilitat i la satisfacció dels usuaris.
 • Arquitecte de sistemes, dissenyant aplicacions distribuïdes o avaluant el rendiment de xarxes i sistemes.
 • Consultor de sistemes d'informació, assessorant sobre estratègia en tecnologies de la informació, la distribució de continguts multimèdia a internet o la gestió de la seguretat informàtica.
 • Desenvolupador d'aplicacions per a dispositius mòbils, utilitzant les tecnologies més actuals.
 • Científic de la computació, desenvolupant aplicacions de càlcul paral·lel intensiu i simulacions de sistemes reals o aplicant tècniques d'intel·ligència artificial a la resolució de problemes complexos.
 • Ensenyament i transferència de tecnologia a altres professionals.
 • Participació en recerca i desenvolupament en centres públics i privats.
 • Responsabilitats en departaments de tecnologia informàtica.

Doble titulació internacional

Enginyeria Informàtica & Computer Science

 

L'Escola Politècnica Superior ofereix un doble màster en Enginyeria Informàtica & Computer Science amb el Institut Teknologi Bandung (ITB) d'Indonèsia

L’Institut Teknologi Bandung (ITB) és una universitat d’investigació coeducativa estatal ubicada a Bandung, Indonèsia. Fundada el 1920, ITB és la universitat més antiga orientada a la tecnologia d'Indonèsia i ha estat acreditada com una de les universitats més prestigioses d'Indonèsia.

L’ITB es troba a diferents indrets d’Indonèsia, però el campus principal es troba a la ciutat de Bandung, la capital de la província de Java Occidental a Indonèsia. És la quarta ciutat més poblada d'Indonèsia amb més de 2,5 milions d'habitants. Situada a uns 140 quilòmetres al sud-est de Jakarta, la ciutat es troba en una conca envoltada de muntanyes volcàniques que proporciona un sistema de defensa natural, que va ser el motiu principal del pla del govern de les Índies Orientals Holandeses per traslladar la capital de Batavia (actual Jakarta) a Bandung.

A principis del 2016, l’ITB tenia nou programes d’estudis universitaris acreditats internacionalment d’una institució d’acreditació independent basada als Estats Units, Board d’Accreditation for Engineering and Technology, on ITB i una altra institució indonèsia són les úniques universitats públiques d’Indonèsia amb aquesta particular institució acreditativa internacional. Els deu programes d'estudi són Enginyeria Elèctrica, Informàtica, Enginyeria Química, Física d'Enginyeria, Enginyeria Industrial, Gestió d'Enginyeria, Enginyeria Oceànica, Enginyeria del Petroli, Enginyeria Civil i Enginyeria Ambiental.

Descobreix el màster en 3 minuts