Màster universitari en Enginyeria Informàtica

Guies docents de cursos anteriors

Curs 2022-2023

???label.docentes.curso???
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102012 SISTEMES OPERATIUS C 9
102016 BASES DE DADES C 6
102018 ENGINYERIA DEL PROGRAMARI C 6
102020 INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL C 6
102022 SISTEMES CONCURRENTS I PARAL·LELS C 6
102056 ENGINYERIA DEL PROGRAMARI LLIURE C 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102014 ARQUITECTURA DE COMPUTADORS C 6
102015 XARXES C 9
102019 AMPLIACIÓ DE BASES DE DADES I ENGINYERIA DEL PROGRAMARI C 6
102024 XARXES I COMUNICACIONS C 6
PRIMER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
103054 SISTEMES INTEL-LIGENTS B 4,5
103056 SISTEMES ENCASTATS I UBICS B 4,5
103081 GESTIÓ DE PROJECTES INFORMÀTICS B 7,5
103085 COMPUTACIÓ GRÀFICA I MULTIMEDIA B 4,5
103086 PROJECTE TIC: DESENVOLUPAMENT I IMPLANTACIÓ B 9
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
103082 DIRECCIÓ D'EMPRESES TECNOLÒGIQUES I EMPRENEDORIA B 6
103083 TÈCNIQUES D'AVALUACIÓ I PROVES AMB USUARIS B 4,5
103084 COMPUTACIÓ D'ALTES PRESTACIONS B 4,5
103087 PROJECTE TIC: SERVEIS DE COMUNICACIÓ I SEGURETAT B 9
103088 SISTEMES INTENSIUS DE PROCESSAMENT DE DADES O 6
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
103097 MOBILITAT 1 O 6
103105 ENTERPRISE PROJECTS 1 O 6
SEGON CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
103089 EXPLOTACIÓ DE DADES O 6
103090 PROJECTE BIG DATA O 6
103093 DISSENY DE VIDEOJOCS PER A PLATAFORMES D'ALT RENDIMENT O 6
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
103075 TREBALL DE FI DE MÀSTER B 12
103095 ÀREES FUNCIONALS I DE GESTIÓ EN SISTEMES ERP O 6
103096 INTEGRACIÓ DE PROCESSOS EMPRESARIALS EN SISTEMES ERP O 6
103098 MOBILITAT 2 O 6
103099 MOBILITAT 3 O 6
103100 MOBILITAT 4 O 6
103101 PRÀCTIQUES TUTELADES EN EMPRESA O 6
103102 TREBALL INTEGRAT EN GRUP D'INVESTIGACIÓ O 6
103104 TRENDING TOPICS EN TECNOLOGIES INFORMÀTIQUES O 6
103106 ENTERPRISE PROJECTS 2 O 6
103107 ENTERPRISE PROJECTS 3 O 6