Màster universitari en Enginyeria Informàtica

Accés

Preinscripció i matrícula

Curs 2023-24

La preinscripció s’haurà de fer per Internet:http://www.udl.cat/ca/estudis/poficials_preinscripcio/

La matrícula i la modificació de matrícula es podrà fer pel sistema d’automatrícula o de forma presencial en la secretaria del centre demanant cita prèvia.

L'accés per Internet estarà obert durant les dates indicades: http://automatricula.udl.cat/

PRIMER TERMINI

 • Preinscripció: de l’1 de març al 7 de juliol 2023
 • Resolució: 21 de juliol 2023
 • Matrícula: 27 i 28 de juliol 2023
 • Modificacions de la matrícula: 4 i 5 d’octubre 2023

RESOLUCIÓ D'ADMISSIONS: (enllaç)

 

SEGON TERMINI (en el supòsit que quedin places vacants)

 • Preinscripció: del 29 de juliol al 8 de setembre 2023
 • Resolució: 21 de setembre 2023
 • Matrícula: 26 i 27 de setembre 2023
 • Modificacions de la matrícula: 4 i 5 d’octubre 2023

RESOLUCIÓ D'ADMISSIONS: (enllaç)

En el supòsit que quedin places vacants es podrà obrir un termini extraordinari de preinscripció.

Criteris generals d'admissió

Criteris generals d'admissió als estudis de Màster en Enginyeria Informàtica

Els apartats anteriors s'han d'entendre, sense perjudici del que disposa l'article 17.2 i la disposició addicional quarta del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre. En particular, l'art. 17.2. indica que la Universitat inclourà els procediments i requisits d'admissió en el pla d'estudis, entre els que podran figurar requisits de formació prèvia específica en algunes disciplines.

Criteris d'admissió EPS-UdL

Criteris automàtics d'admissió als estudis de Màster en Enginyeria Informàtica de l'EPS de la UdL
 
En aplicació dels criteris anteriors, l'EPS de la UdL estableix un accés automàtic als estudis sense cap complement de formació a aquells titulats en:
 • Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes per l'EPS de la UdL.
 • Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió per l'EPS de la UdL.
 • Grau en Enginyeria Informàtica per l'EPS de la UdL.
 • Grau en Enginyeria Informàtica per qualsevol altra universitat pública espanyola.