Màster universitari en Enginyeria Informàtica

Pla d'estudis i guies docents

Pla d'Estudis

Titulació: Máster en Enginyeria Informàtica
Mencions: Big Data Analytics, Video Game Development, Enterprise Resource Planning Systems, Enterprise Integrated Projects
Branca de coneixement: Enginyeria i Arquitectura
Durada: 1,5 anys
Crèdits ECTS: 90
Títol a què dóna dret: Enginyer en Informàtica per la Universitat de Lleida
Professió: Enginyer/a en Informàtica.
 
ESTRUCTURA DEL TÍTOL CRÈDITS
Mòdul de Direcció i Gestió (I) 13.5
Mòdul de Tecnologies Informàtiques Obligatòries (II) 40.5
Mòdul de Tecnologies Informàtiques Especialitat (III) 18
Mòdul de Formació Optativa (IV) 6
Mòdul de Treball Fi de Màster (V) 12
TOTAL CRÈDITS 90

Guia Docent

PRIMER CURS (60 crèdits)

Codi Assignatures Mòdul Semestre Crèdits
103081 Gestió de Projectes Informàtics I 1 7.5
103086 Projecte TIC: Desenvolupament i Implantació II  1 9
103085 Computació Gràfica i Multimèdia II  1 4.5
103054 Sistemes Intel·ligents II  1 4.5
103056 Sistemes Encastats i Ubics II  1 4.5
 103084 Computació d'Altes Prestacions  II  2 4.5 
103082 Direcció d'Empreses Tecnològiques i Emprenedoria I 2 6
103087 Projecte TIC: Serveis de Comunicació i Seguretat II 2 9
103083 Tècniques d'Avaluació i Proves amb Usuaris II 2 4.5
 

ESPECIALITAT BIG DATA ANALYTICS (Presencial)

103088 Sistemes Intensius de Processament de Dades III 2 6

ESPECIALITAT ENTERPRISE RESOURCE PLANNING SYSTEMS (Dual)

103094 Visió de Negoci en Sistemes ERP III 2 6

ESPECIALITAT ENTERPRISE INTEGRATED PROJECTS (Dual)

103105 Enterprise Integrated Projects 1 III 2 6

MOBILITAT EN TECNOLOGIES INFORMÀTIQUES

103097 Mobilitat 1 III 2 6

 

SEGON CURS (30crèdits)

Codi Assignatura Mòdul Semestre Crèdits
103075 Treball de Final de Màster V 1 12
  Mòdul de Formació Optativa IV 1 6
 

ESPECIALITAT BIG DATA ANALYTICS (Presencial)

103089 Explotació de Dades III 1 6
103090 Projecte Big Data III 1 6

ESPECIALITAT ENTERPRISE RESOURCE PLANNING SYSTEMS (Dual)

103095 Àrees Funcionals i de Gestió en Sistemes ERP III 1 6
103096 Integració de Processos Empresarials en Sistemes ERP III 1 6

ESPECIALITAT ENTERPRISE INTEGRATED PROJECTS (Dual)

103106 Enterprise Integrated Projects 2 III 1 6
103107 Enterprise Integrated Projects 3 III 1 6

MOBILITAT EN TECNOLOGIES INFORMÀTIQUES

103098 Mobilitat 2 III 1 6
103099 Mobilitat 3 III 1 6

Mòdul de formació Optativa

Opció 1: Tecnologies informàtiques

Opció 2: Pràctiques en empresa

Opció 3: Treball Integrat en Grup de Recerca

Opció 4: Mobilitat

Més informació

Marc Acadèmic

En aquest document es pot consultar el Marc Acadèmic dels Màsters.