Màster universitari en Enginyeria Informàtica

Horaris

Inici del curs

Curs 2023-24: Organització docent inici del curs

Els estudiants de primer curs inicien les classes és el dia 18 de Setembre

Durant aquesta primera setmana, de dilluns a dimecres, NO es duran a terme les classes ordinàries de les assignatures de 1er curs del màster. Aquesta primera setmana queda organitzada de la manera següent:


De Dilluns a Dimecres (dies 18, 19 i 20 de setembre) durant la primera setmana:

Taller/seminari: "Team Building Week: Taller d'habilitats relacionals"
Impartit per: Guillem Boira. Consultor en Enginyeria, Organització, Lideratge i Coaching.
Horari: De 16:00h a 21:00h
Aula: Sala de Graus, 2.03
Adreçat a: Tots aquells que estiguin interessats però en especial per als estudiants amb assignatures de primer curs del MEINF 

Dijous i divendres de la primera setmana:

Classes segons l'horari oficial: Dijous no hi ha classe a causa de les activitats d'acollida als estudiants de primer curs. El divendres, dia 22 sí que hi ha classe. 

Els estudiants de segon curs inicien les classes el dia 12 de Setembre.

Horaris

Horaris de classe

 1r Semestre

 2n Semestre

 [pdf]  [pdf]

Distribució per semestres

La distribució semestral de les diferents matèries, juntament amb els ECTS associats a aquestes, es mostren a la taula següent:

Curs 1 - Semestre 1 ECTS Curs 1 - Semestre 2 ECTS
Gestió de Projectes Informàtics 7,5 Computació d'Altes Prestacions 4,5
Projecte TIC: desenvolupament i implantació 9 Tècniques d'avaluació i proves d'usuari 4,5
Computació gràfica i multimèdia 4,5 Direcció d'empreses tecnològiques i emprenedoria 6
Sistemes Intel.ligents 4,5 Projecte TIC: serveis de comunicació i seguretat 9
Sistemes Encastats i Ubics 4,5 Mòdul Especialitat Tecnologies de la informació
  BIG DATA: Sistemes intensius de procés de dades  6
VIDEO GAME: Fonaments i mètodes per a la programació de videojocs  6
ERPs: Visió de negocis en ERP  6
MOBILITAT 1  6
TOTAL de crèdits ECTS: 60

 

Curs 2 - Semestre 1
ECTS Assignatures Optatives ETCS
Mòdul Especialitat Tecnologies de la informació 12 BIG DATA: Explotació de dades 6
BIG DATA: Projecte Big Data 6
VIDEO GAME: Desenvolupament de videojocs per a dispositius mòbils 6
VIDEO GAME: Disseny de videojocs per a plataformes d'alt rendiment 6
ERPs: Àrees funcionals i de gestió en sistemes ERP 6
ERPs: Integració de processos empresarials en sistemes ERP 6
MOBILITAT 2 6
MOBILITAT 3 6
Mòdul de formació Optativa 6 Explotació de dades 6
Desenvolupament de videojocs per a dispositius mòbils 6
Àrees funcionals i de gestió en sistemes ERP 6
Pràctiques en empresa (+) 6
Mobilitat 4 6
Treball Integrat en Grup de Recerca (+) 6
Treball fi de Màster (+) 12
TOTAL D'ECTS 30

Calendari trobades presencials

 Alumnes a temps complet
Descripció  Dates
 Reunió d'acollida (Grupal) 1a quinzena de Setembre
 Reunió de Seguiment (Individual)* 2a quinzena de Novembre
 Reunió de Seguiment 1er Semestre (Grupal) 2a quinzena de Febrer
 Reunió de Seguiment (Individual)* 2a quinzena de Abril
 Reunió de Seguiment 2on Semestre (Grupal) 2a quinzena de Maig

*Aquesta reunió es realitzarà de forma individual amb els alumnes que ho sol·licitin. 

 Alumnes a temps complet amb modalitat de Formació Dual
Descripció  Dates
 Jornada de formació 2a quinzena de Setembre
 1a Reunió 2a quinzena d'Octubre
 2a Reunió 2a quinzena de Gener
 3a Reunió 2a quinzena de Febrer
 Jornada Dual-Skills 1a quinzena d'Abril
 4a Reunió 2a quinzena de Juny
 5a Reunió (2on Curs) 2a quinzena de Setembre
 Reunions Seguiment TFM (2on Curs) Octubre-Febrer
 Tribuanl TFM (2on Curs) 2a quinzena de Febrer
 6a Reunió (2on Curs) 2a quinzena de Febrer

Itinerari estudiants a temps parcial

Els estudiants a temps parcial són aquells que compatibilitzen els estudis universitaris amb un treball remunerat i que desitgen cursar els estudis de Màster a un altre ritme. Els estudiants a temps parcial han de matricular­se d’un mínim de crèdits per curs acadèmic (+info). El nombre de crèdits màxim de què cal matricular­se ha de ser el mateix que el que la UdL fixa per als estudiants a temps complet.

El itinerari formatiu per als estudiants a Temps parcial s'acordarà de forma individual amb cada alumne, atenent a les seves circumstancies particulars i als requeriments de les asignatures que treballen de forma coordinada o individual.