Màster universitari en Enginyeria Informàtica

Definició

La Formació dual es basa en el principi de complementarietat dels aprenentatges en un entorn acadèmic i en un entorn professional. L’estudiant és converteix en l’aprenent que estudia. És una modalitat de formació que es realitza en alternança entre la universitat i l'empresa.

L'organització i definició de les tasques que realitzarà l'estudiant per complir amb els objectius és un procés en el qual dos tutors es troben implicats: tutor de l'empresa i tutor de la universitat. El primer és qui tracta amb l'alumne dia a dia i té un complet coneixement de les activitats que es desenvolupen a l'empresa. En aquest sentit, el tutor de l'empresa defineix les tasques que l'alumne realitzarà com a activitat de formació i treball de les competències associades. A causa de que la formació es porta a terme en tres semestres, aquestes tasques i competències associades es distribueixen al llarg de el temps, tenint en compte que, en cada període avaluatiu, l'alumne haurà de treballar el major nombre possible de competències a través de les tasques. Tota aquesta informació, juntament amb una explicació de el procés que s'ha de seguir al llarg de l'semestres i la planificació establerta, queda reflejadaen un document anomenat "Quadern d'Aprenentatge". Aquesta eina de gestió de la feina feta incorpora, a més, quin ha estat el resultat des del punt de vista de l'alumne i els tutors juntament amb la qualificació obtinguda. Aquesta qualificació queda desglossada per a cada tasca i competència. Com s'extreu de l'procés, el tutor de l'empresa té un paper clau ja que serà qui analitzi el dia a dia de l'alumne per poder estudiar la seva evolució i, evidentment, poder establir un valor a la qualificació de la feina realitzada. El tutor de la universitat rebrà tota la informació que li traslladi el tutor de l'empresa per poder, conjuntament, donar validesa a les qualificacions establertes. 

Al costat de el "Quadern d'Aprenentatge", a cada semestre i, per tant, en cada període avaluatiu, l'estudiant realitzarà una memòria en què descriurà en detall el treball realitzat i el qual ha estat planificat i definit a la llibreta.

Durant la formació dual, hi ha la possibilitat de realitzar el Treball Fi de Màster com a part de la mateixa. Per això, el Quadern d'Aprenentatge conté la planificació, seguiment i control de la feina assegurant un seguiment per part de tutor de l'empresa i de la universitat.

Informació

Contractació

Es preveu la modalitat de Contracte en Pràctiques a jornada completa, que permet a l’empresa ocupar temporalment persones amb una titulació universitària sense experiència en l’ocupació per la qual s’han format.

En el cas d’estudiants extracomunitaris es preveu que l'alumne s'incorpori a l'empresa mitjançant Pràctiques Extracurriculars mentre l'empresa duu a terme els tramits corresponents (període màxim d'un mes) per formalitzar un contracte en pràctiques.

Horari

El contracte de pràctiques a temps complet contempla que una part de la jornada es realitzi en l’empresa i una altra part es dediqui a la formació acadèmica del màster, segons s'estableixi en el pla formatiu definit de forma individualitzada per a cada estudiant.

Durant els períodes lectius, l’estudiant combinarà la seva formació entre el desenvolupament de tasques a l’empresa (4 hores diàries) i el de seguiment dels estudis (4 hores diàries). Aquesta proporció es pot modificar durant l’últim semestre dels estudis, tal i com estableixi el Pla Formatiu que s’elaborarà per a cada estudiant.

Durant els períodes no lectius, l’estudiant assistirà a jornada completa a l’empresa.

Durada

Atenent que el nou curs acadèmic s'inicia al Setembre es preveu que un estudiant realitzi la formació dual des de l’octubre del nou curs acadèmic fins al Febrer del curs acadèmic següent. Aquest període podria variar atenent a cada situació particular.

Reconeixement itineraris d'especialització

L'itinerari d'especialització que s'atorga automàticament als alumnes en formació dual és el Enterprise Integraged Projects. L'alumne serà co-tutoritzat i co-avaluat per un tutor assignat per l'empresa i un tutor assignat per la universitat. Els tutors vetllaràn pel compliment del pla formatiu el qual garanteix l'adquisició del conjunt de competències acordades en el pla formatiu imprescindibles per l'obtenció del títol.

Procediment d'inscripció i temporització prevista

Els passos a seguir per formalitzar la inscripció a la modalitat de Formació Dual del MEINF són:

Maig

L’EPS i les empreses publiquen l’oferta de places de formació dual per als estudiants que iniciïn el Màster en el nou curs.

Mitjans de maig/ Principis de juny

 1. Formalitzar la preinscripció al MEINF
 2. Contactar amb coordinació de Formació Dual per demanar l'alta a l'espai del campus virtual.  Enviar un correu a: coord.meinf@eps.udl.cat amb les dades següents: Nom de l'estudiant, adreça correu UdL i DNI
 3. Anar a l'espai "Formació Dual MEINF" del campus virtual
 4. Accedir a l'activitat que està oberta en aquest espai per a:
  • Complimentar el formulari de selecció d'empreses
  • Pujar el Curriculum Vitae
  • Pujar l'expedient acadèmic
 5. Presel·lecció de les ofertes en que està més interessat

Del 10-11 de juny al 16 de Juliol 

Es faran arribar a les empreses els Curriculum Vitae i els expedients acadèmics dels estudiants que hi estiguin interessats.

Es realitzarà una reunió amb els alumnes que estiguin interessats a realitzar formació dual. L'objectiu és informar sobre la manera de funcionament, explicant el procés dut a terme durant la formació. En concret, com a punt essencial serà l'explicació de la planificació i definició de tasques i la seva assignació a competències així com l'ús del "Quadern d'Aprenentatge" com a eina essencial de gestió.

Del 16-17 de juliol al 31 de juliol

 1. Les empreses iniciaran els processos de selecció.
 2. Cada empresa contactarà als estudiants candidats.
 3. Abans del 19 de juliol l'empresa comunicarà als estudiants i a l'Escola els estudiants seleccionats.

2a quinzena de juliol

L'estudiant formalitzarà la matricula a l'Escola Politècnica Superior de la UdL.

A principis de setembre

S'iniciarà una segona volta d'assignacions per aquells estudiants que hagin quedat pendents d'assignar.  

A finals de Setembre 

L'estudiant iniciarà el Màster en Enginyeria Informàtica a l'Escola Politècnica Superior de la UdL.

Octubre

Els estudiants seleccionats s'incorporen en l'empresa acordada per iniciar el seu període de formació Dual.

Ofertes

Ofertes Formació Dual MEINF per al curs 2024-25

Taula-Resum de les vacants en Formació Dual del MEINF per al curs 2024-25

Empresa Vacants

Remuneració econòmica

(brut anual)

Eurecat 1 15.000 - 18.000
ICG 3 A determinar
IFR 1 15.000 - 16.000
Indra 2 A determinar
MyChef 1 A determinar
Saltó 2 15.876 - 16.000
     
     
     
     
     

Llistat d'Empreses Col·laboradores

Alter,soft

Fabricant de programari constituït en 2002 després de més de 20 anys d'experiència en l'àrea de les Tecnologies de la Informació (TI). Especialitzats en dos grans sectors: sector Financer (indústria de valors) i sector Agrícola, oferint en cada un d'ells productes que integren la totalitat dels seus possibles negocis. El programari està desenvolupat íntegrament en entorn web (Java, HTML, Java Script, ..) sota el model MVC (Model View Controller), que permet tenir clarament separat la interfície d'usuari, la lògica de negoci i l'accés a les dades. Amb això garantim als nostres clients un producte sòlid, versàtil i d'última generació. El nostre equip tècnic està format per enginyers i llicenciats, organitzats en les següents àrees funcionals: Departament de Desenvolupament (realitza la fabricació, l'I + D i el manteniment del programari), Departament d'Implantació (es responsabilitza de la correcta parametrització i formació en els clients) i Departament de Desenvolupament de Negoci (porta la gestió tècnica dels clients i projectes). WEB

BonArea Agrupa

BonÀrea agrupa, es un conglomerat d’empreses, les quals al voltant de la seva activitat principal, l'agroalimentària, desenvolupen altres línies de negoci, tant desconegudes com poden ser la distribució de productes informàtics, amb dues tendes i l'activitat d’operador de telecomunicacions, abastint de serveis d’internet i telefonia a una part de la Segarra. El nostre caràcter emprenedor, ens ha fet involucrar-nos es àmbits com la visió artificial, robòtica, i inclús en el desenvolupament d’electrònica pròpia, sempre amb l’objectiu d'optimitzar i millorar processos. A nivell tecnològic, les dimensions de l’empresa ens dona l’oportunitat de treballar amb les tecnologies més punteres, juntament amb el gran equip de bonÀrea IT format per més de 100 professionals. WEB

Borges International Group

Grup Agroalimentari Global d’origen família i mediterrani amb més de 121 anys d’història i amb un forta presencia internacional. Líders en la gestió de finques agrícoles, el processament industrial, l’envasament i la comercialització d’olis d’oliva i de llavors, fruita seca, fruita dessecada, vinagre de Mòdena, pasta i snacks. WEB

e telecom

E.Telecom és el resultat de combinar la llarga experiència del seu equip humà en el sector de les telecomunicacions i les últimes tecnologies aplicades a el món de l'empresa, dirigides a augmentar la productivitat, millorar el servei a clients i proveïdors i a reduir els costos. Som una operador TOTAL de comunicacions de Veu i Dades, integrem i proporcionem totes les modalitats de connectivitat, des ADSL, SHDSL ... fins línies analògiques, XDSI (e.Conectividad), Veu sobre IP, SIP Trunk (e.Voz), Centraleta Virtual (e.Cloud-PBX), Videoconferència HD (e.Meeting), etc., tot això basat en una total transparència en la informació facilitada als nostres clients: factures clares, sense sorpreses ni costos afegits. WEB

Electrònica Saltó

Som una empresa lleidatana nascuda al 1994. Actualment, formem l’equip un total de 250 treballadors en plantilla. Ens dediquem a donar serveis tecnològics. Les nostres línies de negoci són: Tech Services: donem suport, instal·lacions i manteniment d’equipament informàtic, donant cobertura a nivell nacional. Software Factory: Desenvolupament de producte propi:

 • SOM: Plataforma per l’optimització i gestió de processos i recursos. Tecnologies cloud, IoT (Internet Of Things), geolocalització, intel·ligència artificial i mobilitat.
  • Indústria 4.0: Plataforma usada per a monitorització i gestió d’actius per al sector industrial
  • Serveis: Projecte d’optimització de la gestió de recursos en mobilitat
  • Smart Cities: Optimització de la gestió d’actius i organització de serveis al voltant d’una ciutat o població rural.
 • SOMCare: Plataforma per a la gestió de multi-robot i multi-dispositiu per empreses de l’àmbit social, assistencial i sanitari. La plataforma, a través d’un robot, és capaç de monitoritzar l’estat de persones grans. Respon a peticions i alerta a familiars i cuidadors. Plataforma guanyadora del premi al Repte 5G per a la millora de la vida de les persones grans a través de la tecnologia, de la Fundació Mobile World Capital Barcelona i Ajuntament de Barcelona. WEB

Eurecat

Centre Tecnològic de Catalunya (membre Tecnio), aplega l'experiència de més de 600 professionals i dóna servei a més de 1.000 empreses. R+D aplicat, serveis tecnològics, formació d'alta especialització, consultoria tecnològica i esdeveniments professionals són alguns dels serveis que Eurecat ofereix tant per a grans com per a petites i mitjanes empreses de tots els sectors. El valor afegit que aporta Eurecat accelera la innovació, disminueix la despesa en infraestructures científiques i tecnològiques, redueix els riscos i proporciona coneixement especialitzat a mida de cada empresa. WEB

GFT

Com a soci tecnològic amb una experiència àmplia, el compromís de GFT és impulsar la transformació digital en el sector dels serveis financers. Basant-nos en el nostre coneixement profund del mercat, assessorem a les principals institucions financeres del món i desenvolupem solucions de TI a mida, des d'aplicacions bancàries i sistemes de trading a la implementació i el suport de plataformes completes, o la modernització dels sistemes de core bancari. El nostre equip d'innovació global desnvolupa nous models de negoci en tots els sectors, centrant-se en temes com blockchain, enginyeria cloud, Intel·ligència Artificial i l'Internet de les coses. Amb els nostres clients, construïm el món financer del futur. Fundada el 1987, la companyia compta amb un equip global de gairebé 5.000 empleats a Europa, Nord-amèrica i Sud-amèrica. Les accions de GFT cotitzen a la borsa de Frankfurt al TecDAX (ISIN:DE0005800601). A Espanya, GFT opera des de 2001, disposa d'un equip de més de 2.000 professionals repartits entre les seves seus d'Alacant, Lleida, Madrid, Sant Cugat (Barcelona), València i Saragossa. WEB

Globalia

Globalia és el primer grup turístic espanyol. Està format per un conjunt d'empreses independents que competeixen en els seus respectius sectors:Air Europa, Halcón Viajes o Be Live Hotels, són algunes de les més conegudes. WEB

ICG

ICG Software es dedica a la fabricació de solucions informàtiques per a petites, mitjanes i grans empreses dels sectors d'hostaleria, hotel i Retail. Aquestes solucions van des del Software Punt de Venda fins a la gestió centralitzada de cadenes i franquícies. Des del 2012, ICG Software comença una aposta per les tecnologies Cloud i mòbil, dissenyant les seves noves solucions dins d’aquest paradigma. WEB

Ilerna Online

ILERNA Online és una empresa amb seu a Madrid, Milà i Lleida líder en el sector de la Formació Professional  a distància. Formaràs part d'un equip jove i dinàmic amb ganes de desenvolupament professional i, sobretot, amb la il·lusió d'impulsar un projecte de forma conjunta. WEB

Indra

Indra és una de les principals empreses globals de tecnologia i consultoria i el soci tecnològic global per als negocis clau dels seus clients en tot el món. A l'oficina de Lleida hi ha 380 persones en el desenvolupament de projectes de TI, la principal activitat és projectes de desenvolupament de programari, aplicant tècniques àgils i tradicionals de gestió de projectes i participant en totes les fases del projecte des de la presa de requeriments, gestió, anàlisis funcional i tècnic, implementació, proves i posada en producció. Les tecnologies utilitzades són variades, citant les mes important: Java, .net, Angular, SAP ERP, Business Intelligence, i com a última en incorporar-se és l'àrea de Big Data amb projectes referents realitzats amb l'equip de Lleida. Com que és una empresa global tenim projectes internacionals i podem treballar amb els nostres companys de les diferents ubicacions que té INDRA a tot el món. WEB

Invelon technologies

Invelon Technologies és una empresa tecnològica que desenvolupa solucions de realitat virtual i realitat augmentada. En Invelon Technologies disposem de capacitats internes per desenvolupar solucions tecnològiques per a formació i muntatge, logística i gestió de magatzems, visualització avançada d'informació, visualització de dades massius, digital twin ... També desenvolupem solucions per a departaments de vendes, màrqueting i comunicació. Oferim un servei de consultoria específic per al desenvolupament d'aplicacions "clau en " i solucions personalitzades per als nostres client. WEB

IRB Lleida

L'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Fundació Dr. Pifarré (IRBLleida) es constitueix amb la finalitat de crear sinergies entre la recerca bàsica, la recerca clínica i la investigació epidemiològica, perquè la investigació biomèdica sigui el motor de la millora de la pràctica clínica diària, en benefici de tota la població. És a dir, abasta una cadena de recerca translacional, des de la investigació bàsica, orientada a la comprensió dels mecanismes fisiològics i patològics de l'organisme humà, fins a la investigació que estudia el comportament de les malalties en grans grups poblacionals. WEB

Just Digital

Just Digital es una companyia especialitzada en la creació de productes digitals per Startups i Corporates. Amb un equip format per perfils forà diferents, creem un ecosistema perfecte per la creació de productes digitals d’èxit. Es base en metodologies Lean i Agile i sempre amb la tecnologia més avançada. Aixó ens permet entregar producte de qualitat en menys temps, adaptant-nos a les necessitats de cada projecte i cada client WEB

Lleida.net

Lleida.net és la primera Operadora Certificadora, una empresa de referència en el camp de les comunicacions electròniques certificades, solucions SMS i validació de dades. Actuant com tercers de confiança afegeixen valor legal a les comunicacions electròniques. Els seus serveis aporten seguretat, eficàcia i rendibilitat en els processos dels seus clients. Lleida.net té acords amb més de 2.000 companyies en més de 150 països, gestionats des dels seus 17 seus internacionals. Les solucions i serveis de Lleida.net són utilitzats fonamentalment per administracions públiques, pimes i grans empreses. Alguns dels serveis: correus electrònics i SMS certificats, factures electròniques certificades, contractes electrònics certificats, Conectaclic (circuits de contractació en línia adaptats), Stamphoto (certificació de fotografies), Stamp ID Lleida.net (comprovació de DNI i passaport), Check All i Check Network (validació de números de telèfon), així com, enviaments de SMS. WEB

Open Natur

OpenNatur, amb seu central a Barcelona i delegació a Lleida, està formada per un equip de professionals amb altíssima formació i especialització en les diferents disciplines per oferir les millors Solucions Agrobiològiques. Ofereix als seus clients les millors Solucions Agrobiològiques, aplicant les tècniques més avançades en el control i seguiment de les plagues que afecten els cultius fructícoles, hortícoles, extensius així com en entorns industrials, àrees forestals i espais verds urbans. WEB

Redis Gestió

Redis Gestió Associats es presenta com el nou centre de serveis integrals a la nostra comarca amb una trajectòria de més de 20 anys en el món de l'assessoria. Per tal de garantir un serveis de màxima eficiència, el nostre equip està format per professionalsaltament qualificats amb experiència contrastada en cadascuna de les seves àrees. Compta amb departaments específics dirigits al sector agrari i també als treballadors autònoms que ofereixen serveis clarament orientats a les seves necessitats. Gracies als nostres valors d'empresa dirigits a les persones  i a unes noves instal·lacions, els nostres clients gaudiran del màxim confort i seguretat, al mateix temps que rebran una atenció propera i completamentindividualitzada. WEB

Rodi Motor Sevices

Som una empresa líder en el sector postvenda del manteniment de l’automòbil especialitzada en quatre grans àrees: turisme, moto, camió i agrícola. Vam néixer a Lleida l´any 1990 i per aquesta raó la nostra seu central està a Lleida. Tenim una xarxa de 150 tallers repartits per Aragó, Canàries, Catalunya i Andorra, sent la cadena d’autocentres més gran de tot Espanya. Des de la seva creació Rodi ha crescut constantment i actualment estem en fase d’expansió a nivell nacional i inclús internacional. La nostra plantilla està formada per 1500 persones. Per a nosaltres, les persones son l´actiu més valuós i la clau del nostre èxit. Per això la nostra política de personal està enfocada a fer que les persones treballin i creixin en un clima laboral que fomenti el benestar personal. WEB

Sallén Tech

El Grup Sallen Tech és una empresa que es troba ubicada a Binéfar (Osca).  És l'únic fabricant nacional de màquines de tractament d'efectiu i de sistemes de seguretat perimetral mitjançant làser i fibra òptica. En l'actualitat, els seus productes són presents en més de 25 països, tots els de la zona euro, a més de Rússia, Turquia, Mèxic o el Marroc, entre d'altres, d'on procedeix el 80 per cent de la seva facturació.

Semic

Proveïdor global de solucions i serveis IT amb més de 30 anys d'experiència al mercat espanyol. Ajudem a empreses privades i a administracions públiques a aprofitar les noves tecnologies per millorar la seva competitivitat. WEB

Trota

Empresa de transport internacional de mercaderies refrigerades per carretera, amb creixement i entorn de treball jove, on el R+D+I son les eines informàtiques i el seu constant desenvolupament i millora. El departament d’informàtica està integrat per 6 persones que treballen per millorar constantment els processos, la informació i els serveis de qualitat de tota l’empresa. WEB

Vall Companys

El Grup Vall Companys és un grup líder i sòlid en el sector agroalimentari amb una trajectòria professional que es va iniciar al 1956. El caràcter familiar del grup, recolzat per un equip humà professional i altament implicat, així com una política de reinversió de beneficis, marca una orientació empresarial basada en un creixement progressiu. Les activitats de les més de 40 empreses del Grup consisteixen en plantes farineres, fabriques de pinsos, centres de producció càrnica, escorxadors de porcí, avícola i boví, laboratoris farmacèutics propis especialitzats en salut animal, centres d´inseminació, incubadores i una empresa de logística. El Departament de S.I. està centralitzat a Lleida i dona servei a totes les empreses del Grup. Els serveis de SI comprenen tota mena d’activitats necessàries pel servei a una empresa industrial que factura al voltant de 1.700 milions €. Y mes de 3000 treballadors. Es realitzen des de tasques relacionades amb el ERP corporatiu (Axapta de Microsoft , programació/consultoria) , passant per la creació d’APP’s, estudis d’algoritmes de IA aplicats a processos productius, fins a les pròpies de sistemes i comunicacions i les de dispositius industrials, totes elacionades amb cadascun dels sectors del Grup. WEB